Församlingen stödjer nu, via medel från Pingstkyrkans Second Hand, ungdomar från Nyamisati i Tanzania, med stipender för ett totalt belopp på 30 000 kr. Vi vill hjälpa dem så att de har möjlighet att kunna slutföra sina nuvarande utbildningar. I ett längre perspektiv hoppas vi att de i sin tur kommer att kunna hjälpa samhället de bor i.

Underlaget för utbildningsbidraget till dessa studenter kommer från Ingegerd och Marita, som har arbetat i Tanzania i många år och känner dessa ungdomar.

 

Susanna: 15 år, båda föräldrarna döda i AIDS. Susanna togs omhand av några avlägsna släktingar, där hon nu bott i flera år. Hon skall börja andra året i Secondary School  och vi hoppas kunna hjälpa henne fram till ”form 4”, det fjärde året. Först då har hon några egentliga möjligheter att få ett bra jobb eller kanske läsa vidare.

 

Emmanuel: 14 år. Han drömmer om att läsa vidare och kanske till och med ta studenten. Nu går han andra året i Secondary School. Emmanuel älskar fotboll och Zlatan är hans idol, men han jobbar riktigt bra i skolan och det går bra för honom.

 

Ajuae: 19 år. Nu läser Ajuae ekonomi på college-nivå men hoppas innerligt kunna få en riktig ekonomiutbildning. Han har haft både hörsel- och synproblem, men nu går det bra. Hans dröm är att kunna få en bra utbildning så han kan ta hand om sin mamma och pappa när dom blir gamla. De kommer aldrig att få någon pension.

 

Juma: 25 år. Vi har följt Juma sedan han föddes ute i vår lilla fiskeby i mangroveträsket. Hans pappa hade fyra hustrur och han hade minst 24 syskon. Men han var duktig i skolan. Vi försökte hjälpa honom att läsa vidare. Efter studenten ville han läsa till agronom och där är han nu i sina studier. Hans dröm är att kunna hjälpa till att rädda mangrove-vegetationen i Tanzania och just i det området där han är född.