Äldstekåren

Församlingsledningen leds av äldstekår och styrelse. Äldstekåren leder församlingsarbetet (teologi, vision, själavård, medlemsvård etc.) medan styrelsen leder församlingens förvaltning och praktiska arbete (ekonomi, fastigheter, anställningar etc.). Tillsammans utgör dessa två grupper församlingsledningen.

Ordet ”äldste” är ett bibliskt begrepp och betyder församlingsledare (Se  Tit 1:5) . En församlingsledare ska uppvisa andlig mognad (1 Tim 3-) och inneha ett stort förtroende i församlingen. En församlingsledare är i första hand en församlingstjänare som alltid sätter församlingen och församlingsmedlemmarnas intressen framför sina egna (Mark 10:42-45).

Äldstekåren leds av församlingens föreståndare som kallar till månatliga ledningsmöten.

Församlingens äldstekår består av:

–  Henrik Åström. (Ordf)
– Elloise Nordkvist.
– Rickard Ellbrant
– Roland Oldbring
– Kenneth Lantz
– Jan Petersson
– Ulf Petersson
– Ulla Einarsson
– Maja Stenström

– Samuel Bälter
– Jonathan Lantz

Har du frågor om församlingen eller  äldstekårens arbete kontakta

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Henrik Åström
0731 587012
henrik@helsingborg.pingst.se