Styrelsen

Församlingsledningen leds av äldstekår och styrelse. Äldstekåren leder församlingsarbetet (teologi, vision, själavård, medlemsvård etc.) medan styrelsen leder församlingens förvaltning och praktiska arbete (ekonomi, fastigheter, anställningar etc.). Tillsammans utgör dessa två grupper församlingsledningen.

Styrelsen leder och ansvarar för församlingens förvaltning. Anställningar, ekonomi och fastighetsfrågor är några av styrelsen ansvarsområden. Församlingens ordförande leder styrelsearbetet och kallar till månatliga styrelsemöten.

Styrelsen består av:

–  Roland Odbring (ordf.)
– Inga- Maj Hult (vice ordf.)

– Henrik Åström
– Ulf Petersson
– Jan Petersson
– Johan Olofsson
– Sören Johansson

– Daniel Nielsen

Har du frågor om församlingens förvaltning och ekonomi kontakta:

 

 

 

 

 

 

 

Roland Oldbring
Tel. 0705 657447
Mail: rolandoldbring@telia.com