Församlingens motto är: Omsorg om hela människan, hela livet.

Vår vision är att få ”växa i alla avseenden.” (Ef 4:15.)

1. Personlig tillväxt. Där vi var och en odlar vår Jesus-relation.

2. Gemensam tillväxt. Där vi blir mer tacksamma för varandra.

3. Tillväxt i omsorg. Där vi sträcker oss ut till ”nödens barn.”

4. Numerär tillväxt. Där vi blir fler och fler.

För att förverkliga dessa målsättningar så vill vi …

1. Erbjuda redskap för ditt andliga livs fördjupning. Några sådana verktyg är
Alphakurser,  bönesamlingar och gudstjänster.

2. Skapa gemenskapsbefrämjande mötesplatser som smågrupper, servering efter
söndagsgudstjänsten och dagledigträffar.

3. Bedriva ett socialt engagemang för svaga och utsatta grupper. Samt att vara en
internationell församling där människor oavsett hudfärg och nationalitet finner en fristad.