”Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen!” Mark 16:15  

Mission är att dela med sig av sin tro och sin omsorg för medmänniskor som finns i ens närhet men också dem som befinner sig längre bort.

Många människor i framförallt tredje världen lever under helt andra förutsättningar än vi i västvärlden.

Dessa vill vi nå med vår omsorg. Vi har genom åren engagerat oss i hjälp till medmänniskor i de flesta världsdelar på följande sätt:

– Stöd till församlingar i den evangeliska verksamheten

– Sjukvård och forskning

– Utbildning av olika slag

– Katastrofinsatser

Många av Pingstkyrkans medlemmar har längre eller kortare perioder arbetat i olika länder i både Europa, Afrika, Sydamerika och Asien i olika insatser och projekt. Vi stöder också nationella medarbetare ekonomiskt som känner sin egen kultur och som givetvis behärskar det egna språket.

De länder vi är engagerade i för tillfället är Sri Lanka, Tanzania och Kambodja. 

I rullmenyn finns mer information från respektive land.

Kontaktperson är:
Eva Andrén Ludowyke
Tel. 042 22 88 25
E- post: emludowyke@yahoo.se