wordlePingstkyrkans medlemsdokument innehåller ett antal centrala punkter om vår tro och vad vi vill verka för. Vår önskan är att en medlem i liv och handling verkar för vår tro och våra uttryckta målsättningar.

Vi tror på:

1.    en treenig Gud – Fader, Son och helig Ande

2.    att Bibeln är Guds ord och varje kristens  rättesnöre

3.    att bönen är vår möjlighet till ständig kommunikation med Gud

4.    att en människa som tror och bekänner Jesus som Herre är en kristen

5.    att troendedop är en del av ett kristet liv

6.    att Guds Ande är en gåva till alla troende

7.    att församlingen är gemenskapen för andlig tillväxt där Andens frukt och nådegåvor är verksamma

8.    att Jesus återvänder och hämtar sin församling

9.    att en kristen aktivt vill följa Jesus och delar med sig av sin tro

10.  alla människors lika värde

Ett medlemskap i Pingstkyrkan erbjuder:

1.   ett gudstjänstliv med lovsång, bön och tillbedjan

2.   bibelförankrad undervisning som hjälp i livet

3.   själavård och förbön

4.   gemenskap som vill vara uppmuntrande, accepterande och där förlåtelse är naturlig

5.    möjlighet för alla medlemmar att vara med i en hemgrupp eller bönegrupp

6.    en öppen gemenskap för alla åldrar och nationaliteter

7.    möjlighet till socialt engagemang i Helsingborg och utomlands

Vår längtan är att en medlem:

1.    lever i bön och läser Bibeln

2.    aktivt delar församlingens tro och vision

3.    tjänar Gud efter förmåga och andlig utrustning

4.    känner ansvar för det gemensamma arbetet och församlingens ekonomi

5.    är med och bygger en varm och öppen gemenskap

Alla medlemmar bekräftar vart femte år sitt medlemskap genom medlemssamtal.

Vill du bli medlem i Pingstkyrkan och verka för vår tro och våra mål, är du välkommen att kontakta vår pastor och föreståndare Henrik Åström på tel. 0731 587012, henrik@helsingborg.pingst.se