I Nyamizati i östra Tanzania bedrivs ett socialt och evangeliskt arbete som startats av Marita Johansson och Ingegerd Rooth genom ett mångårigt pionjärarbete. Ett omfattande forskningsarbete om malaria och AIDS har genomförts, man bedriver hjälparbete för AIDS-drabbade och förskolor har startats upp i tre byar: Nyamizati, Ruaruke och Kikale.

Ett begynnande församlingsarbete har också startats upp i dessa byar. Detta arbete leds nu av nationella medarbetare. Vi stöder dessa medarbetare: familjen Faradja, familjen Shija och förskolläraren Sophia med ett årligt underhåll.