Gudstjänsten firas varje söndag och är en fest där Guds församling kommer samman och firar Jesu uppståndelse. En gudstjänst innehåller bland annat predikan, sång, lovsång, bön, vittnesbörd och förbön. Gudstjänsten visar både församlingens mångfald, ärende och budskap.

Gudstjänsten startar kl. 11.00.


”De höll samman och möttes varje dag troget i templet, och i hemmen bröt de brödet och höll
måltid med varandra i jublande, uppriktig glädje.” 
Apg. 2:46