I Pingstkyrkan tror vi att Bibeln är Guds ord och varje troendes rättesnöre. Därför uppmuntrar vi alla att läsa och studera Bibeln.

Pingstkyrkan vill utifrån detta bjuda in till kontinuerliga bibelstudier och fördjupning. Se aktuellt program för kommande samlingar.

”Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger så djupt att det skiljer
själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar.”  Heb 4:12