Vi tror att bön är en mycket central del av ett kristet liv. Pingstkyrkan inbjuder därför varje vecka till bönesamling.

Vi träffas tisdagar kl 10:00.
Första tisdagen varje månad bjuder kyrkorna i Helsingborg till gemensam bön . För närvarande samlas vi i Sankt Olofskyrkan. Samlingen startar kl 19.00. 

”Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor”  1 Tim 2:1