SMYRNA CHURCH, RAGALA

Pingstförsamlingen i Helsingborg har ett vänförsamlingsutbyte med Smyrna Church i Ragala, Sri Lanka, en församlingen på drygt 1200 medlemmar.

Föreståndare för Smyrna Church är pastor Gregory Joseph. Till sin hjälp har han ca 15 pastorer och evangelister. Församlingen har 7 utposter och växer ständigt. Många av medlemmarna är omvända hinduer.

 

RAGALA FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA

Förutom det evangeliska arbetet som församlingen bedriver (vilket inkluderar bl.a. 2000 söndagsskolebarn) har de även ett socialt arbete som innefattar grundskola, förskola med mera.

 

FÖRSKOLA/FRITIDS I NUWARA-ELIYA

Förskola i Ragala

Församlingen i Helsingborg har nyligen gått in i ett samarbete med Fridsro, som bedriver barnhem, åldersdomshem, handikappverksamhet, kliniker mm runt om i Sri Lanka. Vår församling kommer under tre års tid vara ansvariga för förskole- och fritidsverksamhet på platserna Moonplains, Mahagastota, Manickwatte, Hatton samt Nuwara-Eliya. Verksamheten heter Fridsro Centre for child development (FCCD). För närvarande är 322 barn inskrivna i denna verksamhet. Barn som annars löper stor risk att bli utsatta för såväl fysiska som sexuella övergrepp. De får nu en trygg miljö att vistas i då deras föräldrar jobbar på teplantagen runt om i området. På förskolan/fritids får de näringsrik mat, omsorg, läxhjälp osv.

I senaste rapporten från Fridsro/FCCD berättas det om hur barnen under månaderna juli – september jobbat med att lära sig namnen och de olika delarna på plantor och träd samt hur viktigt det är att skydda vår natur och miljö. De lärde sig detta genom att vistas i naturen, samtala om frågorna, rita och skapa, spela rollspel där de klädde ut sig till olika träd etc. Barnen har fått lära sig hur vi bäst tar tillvara vad naturen kan erbjuda oss. Ett samtal mellan ett kokosnötsträd och ett bananträd förklarade vilken nytta vi har av dem.

En bildtävling anordnades och barnen fick lära sig hur man gör färger av jord, blommor, rötter, grönsaker och löv. De fick använda färgerna för att skapa sina konstverk till tävlingen. Barnen har också under de senaste månaderna fått lära sig trafikvett och hur man undviker olyckor. De fick lära sig hur man använder ett övergångsställe, att man ska gå på högra sidan av vägen (i Sri Lanka är det vänstertrafik) osv. De har också fått kunskaper om barnarbete, utnyttjande av barn på olika sätt samt konsekvenserna av att stjäla.

Förskola i Ragala

Man har även genomfört föräldrautbildningar. I den ena utbildningen låg fokus denna gång på de risker en tonårsgraviditet innebär, med hänsyn till både modern och barnet, hur graviditeten påverkar familjesituationen, den ekonomiska situationen, hälsan etc. Ytterligare en föräldrautbildning ägde rum som fokuserade på vilken effekt våld i hemmet har på barnen, både när det gäller deras uppförande och deras studier. Mer än 400 föräldrar deltog i de olika utbildningar, som ägde rum på de fem platser där FCCD bedriver förskolor.

Utbildning har även genomförts för de lärare som är anställda på respektive förskola/fritids. Dessa utbildningstillfällen handlade om hur man planerar lektioner, gör utvärderingar, sköter de administrativa uppgifterna och rapporter, diskussioner om problem som kan uppstå då man arbetar med barn, hur man följer läroplanen etc.

Ett hälsoteam har under perioden besökt de olika förskolorna där de kollat vikt, blodvärde och gjort allmänna hälsokontroller på barnen.