Söndagsskolan är barnens egen Gudstjänst, som går ut på samma sak som de vuxnas Gudstjänster, att ära Gud och lära känna Honom bättre. Men vi gör det lite roligare och lite livligare.

Söndagsskolan är för alla barn som är 4 år och uppåt. Mindre barn är välkomna i en vuxens sällskap. En vanlig söndag börjar med att Söndagsskolan är med i det stora mötet ca 15 minuter, innan vi tillsammans går in till Söndagsskolan.

Söndagsskolan är uppdelad i två delar, första delen har vi en enkel samling, där vi ber för varandra, tar upp kollekt och lyssnar på spännande undervisning.

Nästa del av Söndagsskolan är den lite mer livliga delen, där vi antingen brukar pyssla eller leka med varandra.

Välkomna!