Bön

Vi tror att bön är en mycket central del av ett kristet liv. Pingstkyrkan inbjuder därför varje vecka till bönesamling. Vi träffas tisdagar kl 10:00. Första tisdagen varje månad bjuder kyrkorna i Helsingborg till gemensam bön, för närvarande samlas vi i S:t Olofskyrkan. Samlingen startar kl 19:00.

”Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor” (1 Tim 2:1)