Ekonomi

Vill du ge en gåva till Pingstkyrkan kan du göra det genom att sätta in pengar på:

Plusgiro: 11 26 17-6
Bankgiro: 447-8913
Swish: 1232695914

Alla Swish-betalningar till Pingstkyrkan utan beskrivande text som till exempel servering kommer gå in i församlingskassan.

Tack för din gåva!

Pingstkyrkan i Helsingborg är en ideell förening utan några ekonomiska vinstintressen. Därför kan man kanske undra hur verksamheten finansieras. Här finner du några frågor och svar gällande vår ekonomi.

Kostar det något att vara medlem i Pingstkyrkan?

Nej, det är helt gratis att vara medlem i vår kyrka.

Vad får ni pengar ifrån då?

Den största delen av våra ekonomi kommer in genom kollekter och andra insamlingar.

Har ni några rekommendationer till era medlemmar hur mycket de bör ge?

Det är alltid helt frivilligt att ge av sina pengar. Men efter bibelns rekommendation förordar vi att en kristen efter förmåga tillämpar ett så kallat tiondegivande, det vill säga att ge tio procent av sin inkomst.

”För in allt tionde i förrådshuset, så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i detta, säger Herren Sebaot, om jag inte kommer att öppna för er himlens fönster och låta välsignelse strömma ut över er i rikt mått.” (Malaki 3:10)

Kontrollerar ni att era medlemmar ger?

Nej.

Hur mycket pengar behöver ni samla in varje månad?

Vi behöver samla in cirka 150 000 kronor.

Hur informerar ni era medlemmar om ekonomin?

Det sker först och främst på församlingens föreningsmöte som vi kallar församlingsmöte. Då får församlingsmedlemmen en ekonomiska rapport och har möjlighet att ställa frågor.Vi inbjuder också varje år till ett ekonomimöte där vår budget behandlas och diskuteras mer ingående.

Vem ansvarar för att församlingens ekonomin sköts  på ett korrekt sätt?

Församlingsstyrelsen bär ansvaret för att ekonomin sköts på ett korrekt sätt. Församlingens ekonomiråd hjälper styrelsen i ekonomiarbetet.

Använder ni Second Hands överskott till kyrkans arbete?

Nej, våra ekonomier är helt skilda åt och inga pengar från Second Hand får användas i kyrkans arbete. Dessa pengar används till sociala hjälpinsatser i Helsingborg och i övriga världen.

Har du frågor om församlingens ekonomi kontaktar du församlingsordförande Roland Oldbring på 0705-65 74 47.