På lördagen under Vallåkraträffen kommer vi evangelisera vid Filadelfia mitt emot stationen. Vi kommer servera fika och korv med bröd, dela ut biblar och framför allt samtala med människorna. För att kunna genomföra detta behöver vi många frivilliga – anmäl gärna ditt intresse till Gösta Bengtsson på 070-54 26 980 eller mail till Filip Bengtsson.

Gudstjänst med nattvard och predikan av Elloise Nordkvist. Sommarsöndag och servering efter mötet.

LP-samling med bibelläsning och bönestund.

Vi tror att bön är en mycket central del av ett kristet liv. Pingstkyrkan inbjuder därför varje vecka till bönesamling. ”Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor”  1 Tim 2:1

Matkväll

Upptaktssöndag med predikan av Elloise Nordkvist. Skatten matiné. Servering efter mötet samt församlingsmöte.

LP-samling med bibelläsning och bönestund.