Gudstjänst med predikan av Stig Jirenius. Sommarsöndag, och servering efter mötet.

Vi tror att bön är en mycket central del av ett kristet liv. Pingstkyrkan inbjuder därför varje vecka till bönesamling. ”Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor”  1 Tim 2:1

Varje tisdagseftermiddag samlas vi i vårt café med stickningar, virkningar eller något annat handarbete.

Vi tror att bön är en mycket central del av ett kristet liv. Pingstkyrkan inbjuder därför varje vecka till bönesamling. ”Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor”  1 Tim 2:1