Församlingsledning

Församlingsledningen leds av äldstekår och styrelse. Äldstekåren leder församlingsarbetet (teologi, vision, själavård, medlemsvård etc.) och styrelsen leder församlingens förvaltning och praktiska arbete (ekonomi, fastigheter, anställningar etc.). Tillsammans utgör dessa två grupper församlingsledningen.

Äldstekåren

Ordet ”äldste” är ett bibliskt begrepp och betyder församlingsledare (se Tit 1:5). En församlingsledare ska uppvisa andlig mognad (1 Tim 3ff) och inneha ett stort förtroende i församlingen. En församlingsledare är i första hand en församlingstjänare som alltid sätter församlingen och församlingsmedlemmarnas intressen framför sina egna (Mark 10:42–45).

Äldstekåren leds av församlingens föreståndare som kallar till månatliga ledningsmöten.

Församlingens äldstekår består av:

 • Elloise Nordkvist (ordf.)
 • Roland Oldbring
 • Kenneth Lantz
 • Jan Petersson
 • Ulla Einarsson
 • Maja Stenström
 • Samuel Bälter
 • Jonathan Lantz

Styrelsen

Styrelsen leder och ansvarar för församlingens förvaltning. Anställningar, ekonomi och fastighetsfrågor är några av styrelsen ansvarsområden. Församlingens ordförande leder styrelsearbetet och kallar till månatliga styrelsemöten.

Styrelsen består av:

 • Roland Odbring (ordf.)
 • Samuel Bälter (vice ordf.)
 • Ulf Petersson
 • Jan Petersson
 • Johan Olofsson
 • Daniel Nielsen
 • Jonatan Max

Har du frågor om församlingens förvaltning och ekonomi kontakta:

Roland Oldbring
0705 657447
rolandoldbring@telia.com