Kl 11.00 så har vi gudstjänst i Pingstkyrkan. Vi fortsätter med vår predikoserie, Vi tror på, och på söndag predikar Rickard Ellbrant; Vi tror på: Guds Ande; En gåva till alla troende.
Musik och lovsångsledning av team ifrån Tobias .
Vår söndagsskola Skatten och givetvis servering efter gudstjänsten. Varmt välkomna!