Mission

”Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen!” (Mark 16:15)

Mission är att dela med sig av sin tro och sin omsorg för medmänniskor som finns i ens närhet men också dem som befinner sig längre bort. Många människor i framförallt tredje världen lever under helt andra förutsättningar än vi i västvärlden. Dessa människor vill vi nå med vår omsorg.

Vi har genom åren engagerat oss i hjälp till medmänniskor i de flesta världsdelar på följande sätt:

  • Stöd till församlingar i den evangeliska verksamheten.
  • Sjukvård och forskning.
  • Utbildning av olika slag.
  • Katastrofinsatser.

Många av Pingstkyrkans medlemmar har under längre eller kortare perioder arbetat i olika länder i både Europa, Afrika, Sydamerika och Asien i olika insatser och projekt. Vi stöder också nationella medarbetare ekonomiskt som känner sin egen kultur och som givetvis behärskar det egna språket.

Vi är för tillfället engagerade i olika projekt på Sri Lanka och i Kambodja.

Kontakta gärna Eva Andrén Ludowyke för mer information kring vårt missionsarbete.

042-22 88 25
emludowyke@yahoo.se


Våra projekt

Mission, Kambodja

Pingstkyrkan i Helsingborg är med och stödjer missionärsparet Andreas och Jennie Jacobsson. De brinner verkligen för människorna i Kambodja och tror på att satsa på de unga i landet. De har lärt sig khmer (språket som talas där) för att kunna kommunicera med befolkningen där. I Kambodja undervisar de engelska för att komma i kontakt med studenter på universitet och därigenom sprida evangeliet. De samarbetar med Transformed Life Church, en församling i Phnom Penh. Under deras fem år i Kambodja har de startat en ny församling och de har även fått tillökning i familjen med lille Vilhelm.

Med jämna mellanrum skickar Jennie och Andreas nyhetsbrev om deras liv och arbete i Kambodja till församlingen, men om du vill läsa mer eller få uppdateringar oftare kan du följa deras blogg.

För tillfället är familjen Jacobsson hemma i Sverige igen i ett år, men planerar att åka ut igen till Kambodja i januari 2019.


Vattenprojekt i Mugara, Burundi

Tack vare Second Hand-verksamheten har vi kunnat bidra till rent vatten i ett flyktingläger i Mugara, Burundi, via Burundihjälpen. I lägret bor ca 80 000 människor. Vattenledningarna grävs från självtryckande källor i bergen och själva arbetet ger en inkomst till många av flyktingarna från lägret.

Läs mer om Burundihjälpen och vattenprojekt.


Smyrna Church i Ragala, Sri Lanka

Pingstförsamlingen i Helsingborg har ett vänförsamlingsutbyte med Smyrna Church i Ragala, Sri Lanka, en församlingen med drygt 1200 medlemmar.

Föreståndare för Smyrna Church är pastor Gregory Joseph. Till sin hjälp har han cirka 15 pastorer och evangelister. Församlingen har sju utposter och växer ständigt. Många av medlemmarna är omvända hinduer.

Förskola och grundskola i Ragala, Sri Lanka

Förutom det evangeliska arbetet som församlingen bedriver (vilket bland annat inkluderar 2000 söndagsskolebarn) har de även ett socialt arbete som innefattar grundskola och förskola.

Socialt arbete genom Fridsro, Sri Lanka

Förskola i Ragala

Församlingen i Helsingborg har ett samarbete med Fridsro, som bedriver barnhem, åldersdomshem, handikappverksamhet och har kliniker runt om i Sri Lanka. Vår församling har under tre års tid varit med och stöttat förskole- och fritidsverksamhet på platserna Moonplains, Mahagastota, Manickwatte, Hatton samt Nuwara-Eliya. Verksamheten heter Fridsro Centre for child development (FCCD). För närvarande är 322 barn inskrivna i denna verksamhet. Dessa barn skulle annars löpa stor risk att bli utsatta för såväl fysiska som sexuella övergrepp. De får nu en trygg miljö att vistas i då deras föräldrar jobbar på teplantagen runt om i området. På förskolan/fritids får de bland annat näringsrik mat, omsorg och läxhjälp.

Jake Perera och Sanjeev Jayaweera arbetar aktivt med att hitta sponsorer till Fridsros verksamhet.

Man har även genomfört föräldrautbildningar. I den ena utbildningen låg fokus denna gång på de risker en tonårsgraviditet innebär, med hänsyn till både modern och barnet, hur graviditeten påverkar till exempel familjesituationen, den ekonomiska situationen och hälsan. Ytterligare en föräldrautbildning ägde rum som fokuserade på vilken effekt våld i hemmet har på barnen, både när det gäller deras uppförande och deras studier. Mer än 400 föräldrar deltog i de olika utbildningar, som ägde rum på de fem platser där FCCD bedriver förskolor.

Utbildning har även genomförts för de lärare som är anställda på respektive förskola/fritids. Dessa utbildningstillfällen handlade om hur man planerar lektioner, gör utvärderingar, sköter de administrativa uppgifterna och rapporter, diskussioner om problem som kan uppstå då man arbetar med barn, hur man följer läroplanen etc.

Ett hälsoteam har under perioden besökt de olika förskolorna där de kollat vikt, blodvärde och gjort allmänna hälsokontroller på barnen.