Gudstjänst1

Pingstkyrkan i Helsingborg är en evangelisk och karismatisk kristen församling mitt i Helsingborg. Vi tillhör den svenska Pingströrelsen som är en världsvid kyrkorörelse. Vi vill vara en kyrka som är öppen mot Gud, övriga kyrkor i stan och samhället i stort.

Vi tror på

 • en treenig Gud – Fader, Son och helig Ande.
 • att Bibeln är Guds ord och varje kristens rättesnöre.
 • att bönen är vår möjlighet till ständig kommunikation med Gud.
 • att en människa som tror och bekänner Jesus som Herre är en kristen.
 • att troendedop är en del av ett kristet liv.
 • att Guds Ande är en gåva till alla troende.
 • att församlingen är gemenskapen för andlig tillväxt där Andens frukt och nådegåvor är verksamma.
 • att Jesus återvänder och hämtar sin församling.
 • att en kristen aktivt vill följa Jesus och delar med sig av sin tro.
 • alla människors lika värde.

Ett medlemskap i Pingstkyrkan erbjuder

 • ett gudstjänstliv med lovsång, bön och tillbedjan.
 • bibelförankrad undervisning som hjälp i livet.
 • själavård och förbön.
 • gemenskap som vill vara uppmuntrande, accepterande och där förlåtelse är naturlig.
 • möjlighet för alla medlemmar att vara med i en hemgrupp eller bönegrupp.
 • en öppen gemenskap för alla åldrar och nationaliteter.
 • möjlighet till socialt engagemang i Helsingborg och utomlands.

Vår längtan är att en medlem

 • lever i bön och läser Bibeln.
 • aktivt delar församlingens tro och vision.
 • tjänar Gud efter förmåga och andlig utrustning.
 • känner ansvar för det gemensamma arbetet och församlingens ekonomi.
 • är med och bygger en varm och öppen gemenskap.

Alla medlemmar bekräftar vart femte år sitt medlemskap genom medlemssamtal.

Vill du bli medlem i Pingstkyrkan och verka för vår tro och våra mål, är du välkommen att kontakta oss.

Omsorg om hela människan, hela livet.

Vår vision är att få ”växa i alla avseenden.” (Ef 4:15).

 • Personlig tillväxt. Där vi var och en odlar vår Jesus-relation.
 • Gemensam tillväxt. Där vi blir mer tacksamma för varandra.
 • Tillväxt i omsorg. Där vi sträcker oss ut till nödens barn.
 • Numerär tillväxt. Där vi blir fler och fler.

För att förverkliga dessa målsättningar vill vi

 • erbjuda redskap för ditt andliga livs fördjupning. Några sådana verktyg är Alphakurser,  bönesamlingar och gudstjänster.
 • skapa gemenskapsbefrämjande mötesplatser som smågrupper, servering efter söndagsgudstjänsten och dagledigträffar.
 • bedriva ett socialt engagemang för svaga och utsatta grupper. Samt att vara en internationell församling där människor oavsett hudfärg och nationalitet finner en fristad.

Historia

År 1913 bildades flera bönegrupper i Helsingborg och i dessa grupper upplevde man den helige Andes kraftgärningar. År 1918 bildades en pingstförsamling på Miatorp utanför Helsingborg som fick namnet Filadelfia. De hade möten och barnverksamhet i den södra delen av staden.

Smyrnaförsamlingen i Helsingborg bildades fredagen den 29 augusti 1919 och 35 personer deltog i mötet. Inskrivna i medlemsmatrikeln denna dag blev 41 personer och medlemmar var de som aktivt deltog i sammankomsterna. Senare tillkom 66 personer som tidigare blivit troendedöpta.

En kort tid efter Smyrnaförsamlingens bildande kom det förslag om att Smyrnaförsamlingen och Filadelfiaförsamlingen skulle slås samman. Den 3 december 1919 beslöt de båda församlingarna enhälligt att slå sig samman till en församling, Smyrnaförsamlingen.

Hur många som denna dag anslöt sig till Smyrnaförsamlingen är oklart men år 1920 är antalet medlemmar i Smyrnaförsamlingen 109 personer. Församlingen har sedan dess i perioder haft en stark tillväxt men också mindre tillbakagångar. Idag har församlingen cirka 550 medlemmar och är en något växande församling.

Vill du läsa mer om Pingströrelsens historia tryck här.