Historia

År 1913 bildades flera bönegrupper i Helsingborg och i dessa grupper upplevde man den helige Andes kraftgärningar. År 1918 bildades en pingstförsamling på Miatorp utanför Helsingborg som fick namnet Filadelfia. De hade möten och barnverksamhet i den södra delen av staden.

Smyrnaförsamlingen i Helsingborg bildades fredagen den 29 augusti 1919 och 35 personer deltog i mötet. Inskrivna i medlemsmatrikeln denna dag blev 41 personer och medlemmar var de som aktivt deltog i sammankomsterna. Senare tillkom 66 personer som tidigare blivit troendedöpta.

En kort tid efter Smyrnaförsamlingens bildande kom det förslag om att Smyrnaförsamlingen och Filadelfiaförsamlingen skulle slås samman. Den 3 december 1919 beslöt de båda församlingarna enhälligt att slå sig samman till en församling, Smyrnaförsamlingen.

Hur många som denna dag anslöt sig till Smyrnaförsamlingen är oklart men år 1920 är antalet medlemmar i Smyrnaförsamlingen 109 personer. Församlingen har sedan dess i perioder haft en stark tillväxt men också mindre tillbakagångar. Idag har församlingen cirka 550 medlemmar och är en något växande församling.

Vill du läsa mer om Pingströrelsens historia tryck här.