wordle

Pingstkyrkans medlemsdokument innehåller ett antal centrala punkter om vår tro och vad vi vill verka för. Vår önskan är att en medlem i liv och handling verkar för vår tro och våra uttryckta målsättningar.

Vi tror på

 • en treenig Gud – Fader, Son och helig Ande.
 • att Bibeln är Guds ord och varje kristens rättesnöre.
 • att bönen är vår möjlighet till ständig kommunikation med Gud.
 • att en människa som tror och bekänner Jesus som Herre är en kristen.
 • att troendedop är en del av ett kristet liv.
 • att Guds Ande är en gåva till alla troende.
 • att församlingen är gemenskapen för andlig tillväxt där Andens frukt och nådegåvor är verksamma.
 • att Jesus återvänder och hämtar sin församling.
 • att en kristen aktivt vill följa Jesus och delar med sig av sin tro.
 • alla människors lika värde.

Ett medlemskap i Pingstkyrkan erbjuder

 • ett gudstjänstliv med lovsång, bön och tillbedjan.
 • bibelförankrad undervisning som hjälp i livet.
 • själavård och förbön.
 • gemenskap som vill vara uppmuntrande, accepterande och där förlåtelse är naturlig.
 • möjlighet för alla medlemmar att vara med i en hemgrupp eller bönegrupp.
 • en öppen gemenskap för alla åldrar och nationaliteter.
 • möjlighet till socialt engagemang i Helsingborg och utomlands.

Vår längtan är att en medlem

 • lever i bön och läser Bibeln.
 • aktivt delar församlingens tro och vision.
 • tjänar Gud efter förmåga och andlig utrustning.
 • känner ansvar för det gemensamma arbetet och församlingens ekonomi.
 • är med och bygger en varm och öppen gemenskap.

Alla medlemmar bekräftar vart femte år sitt medlemskap genom medlemssamtal.

Vill du bli medlem i Pingstkyrkan och verka för vår tro och våra mål, är du välkommen att kontakta vår pastor och föreståndare Elliose Nordkvist.

0731-58 70 12
elloise@helsingborg.pingst.se