Omsorg om hela människan, hela livet.

Vår vision är att få ”växa i alla avseenden.” (Ef 4:15).

  • Personlig tillväxt. Där vi var och en odlar vår Jesus-relation.
  • Gemensam tillväxt. Där vi blir mer tacksamma för varandra.
  • Tillväxt i omsorg. Där vi sträcker oss ut till nödens barn.
  • Numerär tillväxt. Där vi blir fler och fler.

För att förverkliga dessa målsättningar vill vi …

  • … erbjuda redskap för ditt andliga livs fördjupning. Några sådana verktyg är Alphakurser,  bönesamlingar och gudstjänster.
  • … skapa gemenskapsbefrämjande mötesplatser som smågrupper, servering efter söndagsgudstjänsten och dagledigträffar.
  • … bedriva ett socialt engagemang för svaga och utsatta grupper. Samt att vara en internationell församling där människor oavsett hudfärg och nationalitet finner en fristad.