Sök Guds ansikte är en samling för den som vill be, söka Gud och är nyfiken på den helige Andes gåvor och uttryck.