Smågrupper

Kristen tro handlar om relationer och det kristna livet uttrycks, utvecklas och levs bäst när man delar livet mitt i vardagen. Samhället i dag ger oss en tillvaro som snurrar allt fortare och då blir de små nära gemenskaperna allt viktigare. I Pingst Helsingborg får vi tillfälle att dela livet med varandra i våra smågrupper, en liten gemenskap som träffas regelbundet för att komma varandra närmare och ge varandra hjälp till att växa på olika områden och att hitta glädje, närhet, stöd och hjälp i vardagen.

Upplägget för smågrupperna skiftar. Vissa träffas i hemmen, en del på andra ställen. En del samtalar om livet och trosfrågor utifrån en bok man läser och några funderar över bibeln. Vissa grupper är mer aktiva, spelar innebandy eller stickar. En del samtalar, ber och fikar.

Gemensamt är att de är små, 4-10 medlemmar och träffas regelbundet, var eller varannan vecka under en längre tid. Fokus i grupperna är gemenskapen, tron och omsorgen om varandra. Inga grupper är perfekta utan vi är alltid människor på tillväxt.

Vill du vara med i en smågrupp eller bara har lite funderingar på hur det fungerar?

Hör gärna av dig till Elloise Nordkvist som är ansvarig för smågrupperna.
elloise@helsingborg.pingst.se
0707-58 45 87

Det goda samtalet

Det goda samtalet erbjuder dig samtal om livet och de vändningar det tar. Vi är medmänniskor som lyssnar och går med en bit på vägen. Samtalens grund bygger på kristna värderingar.

Samtalen är kostnadsfria och vi har tystnadsplikt.

Tisdagsträffen

Välkommen till vårt ekumeniska pensionärsarbete i Helsingborg. Tillsammans med Slottshagskyrkan och Rosengårdskyrkan samarbetar vi med Riksföreningen pensionärsgemenskap (RPG) i Helsingborg och inbjuder gemensamt till kontinuerliga träffar som kallas Tisdagsträffen. Alla som vill kan söka medlemskap och stödja RPG men inget medlemskap behövs för att komma och delta på samlingarna.

RPG är en ideell och partipolitiskt obunden pensionärsorganisation som vill värna människan utifrån kristna värderingar. Den är öppen för alla oavsett livsåskådning och verksamheten syftar till berikande aktiviteter, förmedling av samhällsinformation samt opinionsbildning i för pensionärer och anhöriga vitala frågor.

Mer info om RPG.

Kontaktperson från Pingstkyrkan är Ernst Andersson, 0703-35 53 33.

Höstens program.