Barn och ungdom

Barnen är det bästa vi har, de är vår framtid. Vi i Pingstkyrkan vill därför ge barnen en central plats i vårt arbete. Genom söndagsskolan och olika aktiviteter vill vi ge barnen det vi tror är det bästa – en trygg grund inför framtiden genom en personlig gudstro.

Pingstkyrkan vill också vara en miljö där ungdomar får komma för att finna gemenskap, sig själva och Gud. Varje fredag inbjuds ungdomar från tolv år och uppåt till en anpassad och relevant undervisning och en massa gemenskap. Vi vill vara med och forma framtidens människor och hjälpa unga människor att bli det som Gud har tänkt.

Söndagsskolan

Söndagsskolan är barnens egen gudstjänst, som går ut på samma sak som de vuxnas gudstjänster, att ära Gud och lära känna honom bättre. Men vi gör det lite roligare och lite livligare.

Söndagsskolan är för alla barn som är fyra år och uppåt. Mindre barn är välkomna i en vuxens sällskap. En vanlig söndag börjar med att söndagsskolan är med i det stora mötet cirka 15 minuter innan vi tillsammans går in till söndagsskolan.

Söndagsskolan är uppdelad i två delar, första delen har vi en enkel samling, där vi ber för varandra, tar upp kollekt och lyssnar på spännande undervisning. Nästa del av söndagsskolan är den lite mer livliga delen, där vi antingen brukar pyssla eller leka med varandra.

Välkomna!

Cornerstone

Besök oss på Facebook eller Instagram för senaste informationen kring vårt ungdomsarbete. Kommande ungdomssamlingar hittar du här.

Visioner och drömmar

Ungdomar ska få lära känna Jesus!
Vår största längtan är att fler ungdomar ska få komma till tro och lära känna den Jesus som förändrar allt! Vi längtar efter att Han ska visa sin otroliga kärlek för oss i alla livets omständigheter. Vi tror att alla människor är skapade för att söka Gud och vi tror på en Gud som bär igenom allt!

Vi vill rikta oss utåt!
Vi vill vara en grupp för alla ungdomar i Helsingborg, där blandade ungdomar ifrån olika nationaliteter och kulturer ska känna sig välkomna, sedda och älskade.

Finnas till för dig!
Vi vill lära känna dig och möta dina behov och önskningar! Vi vill vara en gemenskap där du känner dig trygg och omtyckt. Där du kan känna dig hemma, en plats där du får vara fri att vara den som Gud skapat dig till att vara!