Smågrupper

Kristen tro handlar om relationer och det kristna liver uttrycks, utvecklas och levs bäst när man delar livet mitt i vardagen. Samhället i dag ger oss en tillvaro som snurrar allt fortare och då blir de små nära gemenskaperna allt viktigare. I Pingst Helsingborg får vi tillfälle att dela livet med varandra i våra smågrupper, en liten gemenskap som träffas regelbundet för att komma varandra närmare och ge varandra hjälp till att växa på olika områden och att hitta glädje, närhet, stöd och hjälp i vardagen.

Upplägget för smågrupperna skiftar. Vissa träffas i hemmen, en del på andra ställen. En del samtalar om livet och trosfrågor utifrån en bok man läser och några funderar över bibeln. Vissa grupper är mer aktiva, spelar innebandy eller stickar. En del samtalar, ber och fikar.

Gemensamt är att de är små, 4-10 medlemmar och träffas regelbundet, var eller varannan vecka under en längre tid. Fokus i grupperna är gemenskapen, tron och omsorgen om varandra. Inga grupper är perfekta utan vi är alltid människor på tillväxt.

Vill du vara med i en smågrupp eller bara har lite funderingar på hur det fungerar?

Hör gärna av dig till Elloise Nordkvist som är ansvarig för smågrupperna.


elloise@helsingborg.pingst.se

Tel. 0707-584587