Välkommen till LP-Helsingborg

Vi träffas torsdagar kl 18 till LP- Café med gemenskap, fika och andakt. Vi träffas i Pingstkyrkans lokaler på Gåsebäcksvägen 10.

På sikt kommer verksamheten att utökas.

Har du frågor så kontaktar Gunnar Sjöberg 0705 291281

gunnar-sjoberg