Välkommen till LP-Helsingborg

LP-peter

Vår verksamhetsidé är att med den kristna tron som grund förebygga och avhjälpa drog- och alkoholmissbruk genom fältarbete, ungdomsverksamhet, lokala kontaktcentrum och behandlingshem som erbjuder en andlig, medicinsk och social behandling.

Har du problem med droger/alkohol?

Hör av dig till oss, vi har lång erfarenhet av missbruk/utanförskap.

Vi finns på Gåsebäcksvägen 14  25227 Helsingborg

Välkommen!

Peter Klang
Föreståndare
Tel: 0736-881999