Genom att  handla i våra secondhandbutiker stöder Du våra projekt för fattiga och behövande människor världen över. Här kan Du läsa om några av de hjälp- och biståndsinsatser som vi gör och varit engagerade i. Grundtanken med de flesta hjälpinsatser vi gör är att det ska vara hjälp till självhjälp för fattiga och utsatta människor både här hemma och i övriga världen.

rent vatten2rent vatten 3rent vatten4

Vattenprojekt i Mugara i Burundi.

En 8 km lång vattenledning byggs av återvändande flyktingar från Tanzania. Med detta arbete får byn färskt vatten från bergen och flyktningar får en inkomst.

sriLankaSri Lanka 3

Fridsro center for Children development (FCCD)  Sri Lanka

Vårt bistånd till FCCD ligger i te distrikten på höglandet. Här försöker vi få igång en verksamhet som omfattar förskola, växtodling och hotellverksamhet som på sikt ska bli självförsörjande.I förskola/ skola får barnen vara i en säker miljö och får undervisning medan föräldrarna arbetar.

Förskolan i Nyamisati  Tanzania.Vi har under många år stöttat förskolan och vårt stöd har under lång tid varit 25,000 kr, men nu har vi fått besked om att de kommer att få lokalt stöd fr.o.m. 2016 och klarar därmed sin egen budget.