Om Pingstkyrkans Second Hand

Vår vision.

Vi är en välgörande mötesplats där människor växer, begagnat återvinns, där tro och hopp förmedlas. Medlen kanaliseras till biståndsprojekt och social verksamhet. Tillsammans gör vi världen lite bättre!

Länk till projekt